Πρότυπα σχολεία

Καλύπτουμε τα κενά της εκπαίδευσης, ώστε κάθε παιδί να

έχει την δυνατότητα να πετύχει!

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΝΕΟ και τα κέντρα μελέτης Homework  με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των 54 χρόνων στο χώρο της εκπαίδευσης σχεδίασε ένα πλήρες πρόγραμμα που στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητών της Στ’ Δημοτικού για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία και την απόκτηση Υποτροφιών από Ιδιωτικά. Η προετοιμασία των μαθητών βασίζεται στην αξιοπιστία και εστιάζει στην κατάκτηση της γνώσης και της δημιουργίας βάσεων για το Γυμνάσιο.

Ενάρξεις τμημάτων και σύσταση

Τα τμήματα προετοιμασίας χωρίζονται σε ενάρξεις οι οποίες γίνονται τους μήνες:

 • Οκτώβριο (πρόγραμμα 9 μηνών)
 • Νοέμβριο ( πρόγραμμα 8 μηνών)
 • Ιανουάριο (πρόγραμμα 6 μηνών)
 • Φεβρουάριο (πρόγραμμα 5 μηνών)
 • Μάρτιο (πρόγραμμα 4 μηνών)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Μαθηματικά: 1 ½ ώρες την εβδομάδα
 • Νεοελληνική Γλώσσα: 1 ½ ώρες την εβδομάδα

Σύνολο μαθημάτων: 33 μαθήματα

White Yellow Geometric Join Our Team Instagram Post 2

Βιβλία και εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές  του ομίλου μας σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εργαλεία συνιστούν σίγουρη και απόλυτη επιτυχία!

Ο όμιλός μας διαθέτει τις δικές του εκδόσεις με βιβλία που είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις των Πρότυπων και Ιδιωτικών Σχολείων και περιλαμβάνουν Θεωρία και ασκήσεις, η ύλη των οποίων είναι από την Στ’ αλλά και Ε’ Δημοτικού και το επίπεδο αγγίζει τις παρυφές της Γ’ Γυμνασίου.

Μαθηματικά:

 • 17 Κεφάλαια με Θεωρία και Ασκήσεις
 • Σύνθετες Ασκήσεις και Δραστηριότητες βάσει των θεμάτων Κλειστού και Ανοικτού Τύπου.

Νεοελληνική Γλώσσα:

 • 27 Θεματικές Ενότητες
 • Ασκήσεις Κατανόησης Κειμένου, Γραμματικής και Συντακτικού βάσει της εξεταστέας ύλης
 • Παραγωγή Λόγου
 • Θεωρία και Κανόνες Γραμματικής Συντακτικού
 • Τεχνική Παραγωγής Λόγου
 • Κριτήρια Αξιολόγησης

Η εφαρμογή της θεωρίας & προσομοιώσεις των εξετάσεων

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας – με γνώμονα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ύλης και την περάτωση συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων- πραγματοποιούνται 4 Προσομοιώσεις εξετάσεων. Στόχος μας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την γραπτή διαδικασία τόσο για

Οι προσομοιώσεις μας έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας:

 • 1η Προσομοίωση: Εκμάθηση Τεχνικής – Επίπεδο

Στοχεύει στην απόκτηση τεχνικής στον τρόπο γραφής, στην διαχείριση χρόνου, άγχους και στην ανασύσταση των τμημάτων.

 • 2η Προσομοίωση: Επίπεδο και Συνθήκες Εξετάσεων

Δείχνει μια καθαρή εικόνα του επιπέδου των μαθητών και τους προετοιμάζει ώστε να μπορούν να αντιδράσουν  σε όλες τις συνθήκες.

 • 3η Προσομοίωση: Διάκριση & Στόχος

Έχει στόχο την διάκριση των μαθητών και την αλλαγή της πορείας ανάλογα τον στόχο (ενδυνάμωση σε συγκεκριμένα κεφάλαια ή κάλυψη κενών).

 • 4η Προσομοίωση: Εμψύχωση

Η τελευταία προσομοίωση λειτουργεί καθαρά σαν πρόβα και έχει στόχο την εμψύχωση των μαθητών.

Διαδικασία εισαγωγής

Το υπουργείο Παιδείας, από το 2013, ορίζει την εισαγωγή των μαθητών Στ’ Δημοτικού προς Α’ Γυμνασίου και Γ’ Γυμνασίου προς Α’ Λυκείου σε Πρότυπα Σχολεία με εξετάσεις.

Την συγκεκριμένη χρονιά διαχωρίστηκαν τα Πρότυπα από τα Πειραματικά Σχολεία καθιερώνοντας τον θεσμό των εξετάσεων για τα πρώτα και της κλήρωσης για τα υπόλοιπα.

Από τα 60 σχολεία πανελλαδικά ορίστηκαν 5 Πρότυπα και 55 Πειραματικά.

Η Διαδικασία Εισαγωγής γίνεται με αίτηση των υποψηφίων  ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΠΣ δηλώνοντας το εκάστοτε σχολείο που επιθυμούν και οι εξετάσεις διεξάγονται μία εβδομάδα μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς (Ιούνιος).

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν είτε το Πρότυπο Σχολείο που θα δώσουν εξετάσεις, είτε το Πειραματικό στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν κατόπιν κλήρωσης. Δεν υπάρχει η δυνατότητα και των δύο επιλογών. 

Πατώντας εδώ μπορείτε να κάνετε την αίτηση και να επιλέξετε το σχολείο εισαγωγής.

Το σχολικό έτος 2013-2014 οι μαθητές κλήθηκαν να εξεταστούν σε Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσική.

Από τη σεζόν 2015-2016 καταργήθηκε η Φυσική και έκτοτε οι μαθητές εξετάζονται μόνο σε Γλώσσα και Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται την ίδια μέρα και ώρα σε κοινά θέματα πανελλαδικά, με την βαθμολογική κλίμακα του 120 ( 60 κάθε μάθημα) και η είσοδός τους ορίζεται βάσει του αριθμού των εισακτέων ανά σχολείο.

ΕΕΠΠΣ –  Λειτουργία

Ανέκαθεν στο Υπουργείο Παιδείας λειτουργούσε ένα αυτόνομο τμήμα που όριζε τη λειτουργία των σχολείων. Πρόκειται για τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), η οποία ορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα διδάσκουν ανά σχολείο,  ελέγχει την εκπαιδευτική λειτουργία και παρεμβαίνει όπου κρίνει απαραίτητο. Η ΔΕΠΠΣ μετονομάστηκε πριν δύο χρόνια σε ΕΕΠΠΣ Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Η ΕΕΠΠΣ λειτουργεί ως Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και είναι αρμόδια  για τη  στελέχωση και την τεχνογνωσία που απαιτείται.

ΠΡΟΤΥΠΑ

Επικοινωνήστε τώρα με το κέντρο μελέτης Homework που σας εξυπηρετεί