Οικονομικά Στοιχεία

  • Entry Fee 8.000 ευρώ
  • Marketing fee : 1.000 ευρώ
  • Royalties: Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών
  • Μέσο Κόστος Επένδυσης : 15.000 ευρώ
  • Απαιτούμενος χώρος (m2) : Από 70τμ έως 100τμ