Μελέτη

Καλύπτουμε τα κενά της εκπαίδευσης, ώστε κάθε παιδί να

έχει την δυνατότητα να πετύχει!

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει 2 στάδια: τη διδασκαλία και τη μελέτη.

Η διδασκαλία έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αλλαγές στη μεθοδολογία, στα βιβλία και στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού.

Η μελέτη αντίθετα, έγκειται στην προσωπική ικανότητα του μαθητή, δηλαδή στο πόσο καλά θα προετοιμαστεί για να πάει διαβασμένος στο σχολείο. Είναι συνηθισμένο το παράδειγμα πολλών μαθητών που ενώ διαθέτουν αρκετό χρόνο για τη μελέτη τους, έχουν αξιόλογους δασκάλους και υποστήριξη από την οικογένειά τους, δεν πάνε κατάλληλα διαβασμένοι στο σχολείο. Έχει αποδειχθεί, ότι η οργάνωση, η συγκέντρωση, η διάθεση, το περιβάλλον και άλλοι παράγοντες που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού, επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της μελέτης του και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα και την εξέλιξη του στο σχολείο.

Για τους περισσότερους γονείς, η μελέτη του παιδιού τους είναι μια εξουθενωτική εμπειρία. Σπαταλούν τον λίγο κοινό χρόνο που έχουν με το παιδί τους, αποκλειστικά με τη σχολική μελέτη και μάλιστα σε κλίμα πίεσης, αντί να συζητούν, να παίζουν και να διασκεδάζουν. Η σύγκρουση γονιού – παιδιού, στερεί από το παιδί σημαντικά συναισθηματικά εφόδια και δημιουργεί πρόβλημα στην οικογενειακή λειτουργία. Γι΄αυτό τον λόγο, το έργο των κέντρων μελέτης Homework είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Στα Homework αναλαμβάνουμε την ευθύνη απέναντι στην οικογένεια, να επιστρέψουμε το παιδί στο σπίτι, καλά διαβασμένο και προετοιμασμένο για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Έτσι το παιδί θα έχει πραγματικά ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, για να παίξει, να ασχοληθεί με τα hobbies του και να επικοινωνήσει ουσιαστικά με την οικογένεια και τους φίλους του.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1

Ώρα μελέτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
Γλώσσα – Μαθηματικά

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
Ελληνικά (Αρχαία-Νέα) ή Μαθηματικά

2

Ώρες μελέτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
Γλώσσα – Ιστορία – Μαθηματικά – Φυσική

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
Ελληνικά (Αρχαία-Νέα) – Μαθηματικά – Φυσική

3

Ώρες μελέτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
Όλα τα μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
Όλα τα μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά

4

Ώρες μελέτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
Όλα τα μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
Όλα τα μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Ελληνικά – Γλώσσα

Γραμματική

Ιστορία

Θρησκευτικά

Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Μαθηματικά

Φυσική

ΑΛΛΑ

Γεωγραφία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Νέα Ελληνικά – Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

Γραμματική, Συντακτικό

Ιστορία, Θρησκευτικά

Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Μαθηματικά (Άλγεβρα – Γεωμετρία)

Φυσική

Χημεία

ΑΛΛΑ

Πληροφορική

Γεωγραφία