Καθημερινή Αξιολόγηση

Χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.
Περισσότερα

Χωρίς την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.  Αυτό το γνωρίζουμε καλά στα Homework, γι΄αυτό αξιολογούμε το μαθητή μας καθημερινά, σε όλα τα στάδια της μελέτης του: το βαθμό προσήλωσής του στο μάθημα, τις επιδόσεις του στη γραπτή και προφορική εξέταση, την προσαρμοστικότητα και τη γενικότερη συμπεριφορά του.

Έτσι μέσα από τα λάθη του και τις παραλείψεις του εντοπίζουμε τα κενά του. Κάτι που συνιστά προϋπόθεση για την κάλυψη τους.

Η καθημερινή αξιολόγηση μας βοηθάει να εντοπίζουμε έγκαιρα την όποια παρανόηση στην κατανόηση της ύλης και να επεμβαίνουμε άμεσα για την κάλυψη της.