Η καινοτομία μας

Στα Homework στόχος μας είναι η αλλαγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας.
Περισσότερα

Η μαθησιακή διαδικασία βασίζεται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Έτσι ο μαθητής δεν πρέπει να προσαρμοστεί ο ίδιος στις ανάγκες της σχολικής μελέτης αλλά εμείς την προσαρμόζουμε πάνω του.

Στα κέντρα μελέτης Homework αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του My Edu Type Test διαμορφώνουμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης του κάθε μαθητή. Ακόμη, με το τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας Big 5, εντοπίζουμε τα 5 δυνατά στοιχεία της προσωπικότητάς του και τα αξιοποιούμε για μια πιο αποτελεσματική μελέτη. Tον υποστηρίζουμε με ένα εξαιρετικό online σύστημα μελέτης της schoolnet, του προσφέρουμε τον “δικό του” χώρο εργασίας, έναν ειδικά εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό που τον καθοδηγεί στη μελέτη του και αξιολογούμε καθημερινά τις επιδόσεις του.

Έτσι το παιδί, μέσα σε 2-3 ώρες, έχει ολοκληρώσει την μελέτη όλων των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και είναι ελεύθερο να αφιερωθεί στα hobbies του, τους φίλους του και την οικογένειά του.

  • Προσωπικός  χώρος μελέτης
  • Διάβασμα
  • Μy Edu Type
  • Βig 5
  • Ψηφιακή μελέτη
  • Καθηγητής
  • Καθημερινή αξιολόγηση
  • Κατάλληλο πρόγραμμα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
  • Βιβλία
  • Διαπροσωπική ενημέρωση