Τα κέντρα μελέτης Homework ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Ιανουάριο του 2013 κατόπιν μιας πολύ συστηματικής προσπάθειας που έγινε από την Εκπαιδευτική και Διοικητική Ομάδα του «Νέο Φροντιστηρίου», του μεγαλύτερου φροντιστηριακού ομίλου μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Το «Νέο Φροντιστήριο» με 51 χρόνια, 79 εκπαιδευτικές μονάδες, 48 φροντιστήρια , 29 κέντρα μελέτης δημιούργησε το πρώτο δίκτυο οργανωμένων κέντρων μελέτης.

Από το 2013 δημιουργήθηκαν 29 κέντρα μελέτης homework, με το σύστημα της δικαιόχρησης. Στην Αττική, σε διάφορα σημεία της χώρας αλλά και στην Κύπρο! Στόχος των κέντρων μελέτης homework είναι να προσφέρουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη σε μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου στην καθημερινή μελέτη των μαθημάτων τους με τη συνδρομή πολύ αξιόλογου διδακτικού προσωπικού αλλά και με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σε μια εποχή που η αυτοαπασχόληση αποτελεί μονόδρομο το κέντρο μελέτης «Homework», αποτελεί την καλύτερη επιλογή αφού είναι μια χαμηλού ρίσκου επένδυση με σημαντική κερδοφορία και λίγες ώρες καθημερινής απασχόλησης.