Διαπροσωπική Ενημέρωση

Είμαστε σε επαφή...
Περισσότερα

Η αμεσότητα στην ενημέρωση του γονιού αποτελεί για μας προτεραιότητα. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι πάντα διαθέσιμοι να συζητήσουν για την πρόοδο των μαθητών μας.

Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσα από μια καλά δομημένη διαδικασία ενημέρωσης. Το τετράδιο του μαθητή, η φόρμα καθημερινής αξιολόγησης αλλά και η αξιοποίηση της τεχνολογίας με τη βοήθεια της οποίας καταγράφουμε τις εξελικτικές επιδόσεις του μαθητή ώστε ο γονιός να είναι σε θέση κάθε στιγμή να έχει την ολοκληρωμένη απεικόνιση της παρουσίας του παιδιού του στο Homework.