Διάβασμα

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του κάθε μαθητή
Περισσότερα

Μελετάμε την ύλη της ημέρας από τα σχολικά βιβλία αλλά και από ευκολοδιάβαστα βοηθήματα, έτσι ο μαθητής δεν αποστηθίζει απλά, αλλά κατανοεί!

Στο Homework δεν προσαρμόζει το παιδί το διάβασμα του στις δικές μας απαιτήσεις αλλά εμείς προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του κάθε μαθητή, αφού μπορεί να μελετά με το δικό του προσωπικό ρυθμό αφομοίωσης.