Βιβλία

Εξειδικευμένα & ευκολοδιάβαστα βοηθήματα
Περισσότερα

Εξειδικευμένα, ευκολοδιάβαστα βοηθήματα, γραμμένα αποκλειστικά για την μελέτη στα κέντρα Homework. Τα βοηθήματα Homework έχουν σαν στόχο να συμπληρώσουν τα σχολικά βιβλία ώστε να οδηγήσουν το μαθητή στην κατανόηση της ύλης με πιο ευχάριστο και εύληπτο τρόπο. Με ποικίλες ασκήσεις και διαγράμματα ώστε να εξάπτουν τη φαντασία και την περιέργεια του μαθητή.

Στο Homework φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την αντίληψη των μαθητών για τα βιβλία.