Τα κέντρα μελέτης Homework ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Ιανουάριο του 2013 κατόπιν μιας πολύ συστηματικής προσπάθειας που έγινε από την Εκπαιδευτική και Διοικητική Ομάδα του «Νέο Φροντιστηρίου», του μεγαλύτερου φροντιστηριακού ομίλου μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Το «Νέο Φροντιστήριο» με 47 χρόνια εμπειρίας στην πρωτοπορία της γνώσης, της εκπαίδευσης και της επιτυχίας, με 51 εκπαιδευτικές μονάδες εντός και εκτός Αττικής, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις που συντελούνται στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και τις ανάγκες των μαθητών και των γονιών τους δημιούργησε το πρώτο δίκτυο κέντρων μελέτης στην Ελλάδα.

Από το 2013 μέχρι και τώρα δημιουργήθηκαν πέντε franchise κέντρα μελέτης «Homework», τρία στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Ρόδο. Στόχος των κέντρων μελέτης «Homework», είναι να προσφέρουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη σε μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου στην καθημερινή μελέτη των μαθημάτων τους με τη συνδρομή πολύ αξιόλογου διδακτικού προσωπικού αλλά και με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σε μια εποχή που η αυτοαπασχόληση αποτελεί μονόδρομο το κέντρο μελέτης «Homework», αποτελεί την καλύτερη επιλογή αφού είναι μια χαμηλού ρίσκου επένδυση με σημαντική κερδοφορία και λίγες ώρες καθημερινής απασχόλησης.